Localhost là gì? Tổng quan về localhost trong thiết kế website và cài đặt localhost bằng Xampp

Localhost là thuật ngữ chuyên ngành của giới công nghệ thông tin, đặc biệt là…